MEGUMI FUKUNAGA
[彼岸]

2015-2016年
彼岸花、ガラス管、アルコール、水
サイズ可変 (ガラス管Φ150×800、Φ150×600  )

2016年
「創立50周年記念展示
芸術は森からはじまる」
愛知県立芸術大学